Művészek » Telepy Károly

Telepy Károly

Telepy Károly

1828-1906

Pesten Barabás Miklósnál, később a müncheni és a velencei akadémián tanult. Kezdetben Barabás modorában festett arcképeket, majd felhagyott a portrékészítéssel, és áttért az egész életművét jellemző romantikus tájképfestészetre. Első alkotásai – melyek zömükben olaszországi tájélmények nyomán készültek – id. Markó Károly hatásáról árulkodnak. 1861-ben végleg Pesten telepedett le. Festészetének fő témájául a történelmi nevezetességű várak és tájak mellett a Tátra és a Mátra romantikus hegyvonulatai, valamint a Balaton partvidékének festői részletei szolgáltak. A hazai művészeti közéletben aktív szerepet töltött be, például részt vállalt az Országos Magyar Képzőművészeti Társaság létrehozásában, melynek élete végéig titkára és negyven éven keresztül műtárnoka volt.

<
>
X