Művészek » Lendl Adolf

Lendl Adolf

Lendl Adolf

1862 - 1943

Festő, zoológus, az MTA l. tagja (1917). Tanulmányait a bp.-i tudomány- és műegy.-en végezte. 1882-ben a műegy.-en tanársegéd. 1884-ben tanári oklevelet szerzett. 1885-től a műegy.-en asszisztens, 1886-tól a tudományegy. állattani tanszékén tanársegéd volt. 1887-ben doktorált, majd külföldi utazásokat tett. Részt vett Herman Ottó norvégiai tanulmányútján is. Hazatérve, 1888-ban a műegy.-en az állattan magántanára lett, 1889-től h. tanár, 1890-től az MNM állattárában segédőr és a laboratórium vezetője. 1894-ben állásáról lemondva állatpreparáló és tanszerkészítő intézetet nyitott Bp.-en. 1901-től ogy.-i képviselő. 1906-ban expedíciót vezetett Kisázsiában, főleg az Anatóliai-fennsíkon és a Taurus (Toros) hegységben gyűjtött. 1907-ben a La Plata-i és a Buenos Aires-i múzeumok meghívására a Kordillerákban gyűjtött (egyetlen kísérővel kelt át a hegységen). Útjain sok anyagot gyűjtött az MNM-nek is. Hazatérése után részt vett a bp.-i Állat- és Növénykert újjászervezésében, melynek ig.-jává nevezték ki 1911-ben. Ő alkotta meg a modern állatkertet Bp.-en. 1929-ben nyugdíjba ment. 1932-ben a tudományos élettől is visszavonult és Keszthelyre költözött. Főleg a pókok, különösen a kaszáspókok alak-, szövetés bonctanával, származástanukkal és életmódjukkal foglalkozott. Tíz éven át kiadta és szerk. (Lakatos Károllyal hat éven át) a Természet c. folyóiratot.

<
>
X