Művészek » Dietrich Adolf

Dietrich Adolf

Dietrich Adolf

1869 - 1953

Dr. Dietrich Adolf festőművész (keresztlevele szerint Albert Emil Maria Josef Ludwig) 1869. 04. 30-án Laibachban (Ljubljana) született. Szülei, Dietrich Adolf és Rizzi Mária, gyermeküket ágostai hitvallásúnak (evangélikusnak) keresztelték.
Érettségit tett a debreczeni evangélikus és református főgymnasiumban (I-IV osztály Szászsebes, V-VI osztály Nagyszeben, VII-VIII osztály Debrecen). Az érettségi bizonyítvány megszerzése után (1887) a debreczeni jogakadémián, a gráczi és a budapesti királyi tudomány-egyetem jog- és államtudományi karán tanult. Ez utóbbi helyen végzett 1891. 06. 15-én.
Hivatali pályafutása a fiumei- és magyar-horvát tengerparti királyi kormányzóságnál indult. Mint pénzügyi fogalmazó gyakornok, fogalmazó, miniszteri fogalmazó majd segédtitkár, közel 11 évet töltött az Adria-parti kormányzóságon. Munkája mellett festett, szinte kizárólag a tengert. 1902-ben nősült, özv. Ury Bélánét (szül. Meiszner Erzsébet Terézia, Vác, Szügyi puszta) vette el, kivel azután Pestre költözött. Itt dolgozott 1924-ig, mikor is helyettes államtitkári czimmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsosként, több mint három évtizedes kiváló munkáját megköszönve, saját kérésére ideiglenes nyugállományba helyezték.
A festő első világháborús útjai nagyrészt ismeretlenek, feleségéről azonban tudjuk, hogy ápolástanból vizsgát tett, a Biztosító Intézetek Hadikórházában, amely súlyos betegek gyógyítására létesült, mint önkéntes ápolónő egy éven át működött, s munkájáért a hadiékítményes Vörös-Kereszt ezüst díszéremben részesült.
Dietrich Adolfot a 30-as években több képzőművészeti egyesület is tagjává választotta (Országos Magyar Képzőművészeti Társulat; Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesülete; Magyar Képzőművészek Egyesülete). Ezen egyesületek leveleiből kitűnik, hogy a festő tehetségét, tudását, művei minőségét igen nagyra értékelték.
A fordulatokban, történelmi eseményekben szegénynek egyáltalán nem mondható életút Jászkiséren végződött. Az 1950-es évek elején ide telepítették ki Vácról dr. Dietrich Adolfot és családját. A Monarchia fia, az egykori miniszteri tanácsos, ki hazája államügyeiben három évtizeden át kiválóan járt el, a festőművész, a tenger magyar festője e jászsági faluban hunyt el 1953. 08. 01-én.

<
>
X