Blog » Az ismeretlen Görgei - Magyar Nemzeti Múzeum

Az ismeretlen Görgei - Magyar Nemzeti Múzeum

2019. 02. 16.

Az ismeretlen Görgei - Magyar Nemzeti Múzeum

 

A Magyar Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása Görgei Artúrnak állít emléket és kísérletet tesz az elmúlt 100 év berögződéseinek tisztázására. 

Külön öröm számunkra, hogy a kiállítás kurátora a Brunerszky Gyűjtemény egyik darabját méltónak találta, hogy emelje a kiállítás fényét. 

Az alkotás Lotz Károly egyik legkorábbi műve. Kiemelkedő proveniencáival rendelkezik, hiszen 1854-ben a Pesti Műegylet kiállításán szerepelt először, ahol 30 forintért gazdára is talált. Erről a korabeli újságok is hírt adtak (Budapesti Hírlap, 1854. augusztus 22.). A vásárló nem más volt, mint gróf Nádasdy Lipót, akinek hagyatéka gróf Nádasdy Ferenchez került. Gróf Nádasdy Ferenc rajongott a lovakért, nem mellékesen a Magyar Lovaregylet bírája is volt. Az alkotást a nádasdladányi kastély toronyszobájában őrizték, legalábbis a korabeli leltár szerint (Kratzmann-féle leltár, majd a Valentiny János által készített leltárban is megtalálható). 

A festmény valamilyen oknál fogva eladásra került és 1941. februárjában az Almásy-Teleki Művészeti Intézet aukcióján bukkant fel. Az V. Nagy művészeti aukció katalógusában pontos mérettel és megnevezéssel szerepel, továbbá egészen magas, 200 forintos vételárat jelöltnek meg, amely a kép különlegességét bizonyítja. Az aukcióról a kép Ausztriába került, amelyet korbali pecsétek igazolnak, majd Franciaországba, ahol a híres műgyűjtő Robert de Balkany kollekcióját gazdagította. 

A Huszárok című festmény Lotz Károly életművének egyik kiemelkedő darabja. A jelenleg ismeretek darabok között a festőművész legkorábbi olajfestménye, mely legelső Pesten kiállított művei közé tartozik. Hazakerülésének körülményeiről később bővebben értekezünk.